Kulturní památky v obci Petrovice u Karviné

Kamenný kříž Kalvárie u farního kostela sv. Martina v Petrovicích – z roku 1858

Socha sv. Jana Nepomuckého v Petrovicích u Karviné z konce 18. století
Kostel Nanebevstoupení Páně V Dolních Marklovicích – z roku 1739
Litinový kříž v Dolních Marklovicích
Kaple sv. Jana Nepomuckého V Závadě – z pol. 19. století
Zámek s areálem parku v Prstné – z 1. poloviny 19.století
Pomník sv. Václava v Dolních Marklovicích


Kulturní stavby na území Petrovic u Karviné, které nejsou kulturními památkami, ale mají místně historický význam

Pískovcový kolorovaný kříž 
(Závada-konečná, restaurován byl v roce 2003 MgA. Jakubem Gajdou – akademický sochař a restaurátor. Nachází se na hranici obecní cesty a soukromého pozemku – po konzultaci a prohlídce různě starých snímků map a dotazem u vlastníka pozemku p.č. 14l se pravděpodobně nachází na p.č. 141 nebo 143 v k.ú. Závada – vlastník Jaroslava Hanzlová, Závada čp.7)

 

Mramorový kříž
(Závada-Hory, restaurován byl v roce 1999 restaurátory Bogdanem Najdenovem a Cvetko Cvetkovem. V roce 2003 byl obnoven zničený zlacený nápis a provedena celková hydrofobizace MgA. Jakubem Gajdou. Stojí na pozemku p.č. 371 v k.ú. Závada  – vlastník Kovaczová Alžběta, Božkova 41, č.p. 542, Karviná-Ráj).

 

Kaplička u cesty v Petrovicích 
(vedle RD čp. 274 – Melekovi, na pozemku p.č. 1765/1 – vlastníci Daniela Křevká a Jana Meleková)

 

Kříž u cesty v Petrovicích 
(vedle RD čp. 102 Sciskalových, p.č. 132 – vlastník - obec Petrovice u Karviné – komunikace)   

 

Kříž mezi Urbanczykovými rybníky v Petrovicích 
(vedle staré pošty, přes mostek přes Petrůvku a vlevo, p.č. 1553 – na pozemku Českého rybařského svazu, místní organizace Karviná, Petrovice u Karviné č.p.: 648. V roce 2007 byl kříž  opraven; opravu zajistil a investoval Obecní úřad Petrovice u Karviné).

 

Kříž u cesty v Petrovicích 
(před činžáky v Dolních Markovicích, naproti RD 160, na pozemku p.č. 666 v k.ú. Petrovice u Karviné – vlastník – Radečtí – Jindřich, Bruno a Emil)

 

Pomník sv. Václava
(v Dolních Marklovicích – před činžáky, základní kámen byl položen 28.9.1929, pomník byl odhalen 28.října 1930. Na podstavci je vytesána prosba ke světci: “Svatý Václave, vévodo české země,nedej zahynouti nám ni budoucím“! Pomník se nachází na pozemku ve vlastnictví obce Petrovice u Karviné, p.č. 719 v k.ú. Dolní Marklovice)

 

Kaplička u cesty v Dolních Marklovicích 
(u hraničního přechodu, o zapsání této kapličky do Ústředního seznamu kulturních památek již bylo  v minulosti žádáno soukromou osobou. Tato informace je z porady o památkové péči z minulých let.)

 

Kaplička v Dolních Marklovicích 
(u dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně, v roce 2008 byla darována panem Janem Válkem obci Petrovice u Karviné)

 

Kříž na rozcestí v Petrovicích 
(u RD čp. 370 Ing. Žyly, z roku 1890 )

 

Kaplička u cesty v Prstné 
(u bývalého statku rodiny Žyrkových, t.č. jsou vlastníky bývalých hospodářských usedlostí, obytného stavení i pozemků, které ke statku patřily, tedy i kapličky, manželé Peter a Ida Horváthovi, Závodní 2427/41, Karviná-Nové Město. Dle konzultace s Katastrálním úřadem v Karviné, není ve starých pozemkových knihách o kapličce žádná zmínka – p.č.164/1 nebo 164/4)

 

Kříž u prodejny potravin v Prstné 
(na pozemku p.č. 606 v k.ú. Prstná, vlastníci Lalurný Edvard a Emilie, Prstná č. 49, v roce 2008 byla provedena jeho celková úprava)

 

V Petrovicích u Karviné je zajímavá stavba, která však nemá sakrální význam. Jedná se o dvojviadukt, který byl postaven více než před sto léty, je 87 metů dlouhý a drží ho čtyřicet železobetonových sloupů. V místě kde stojí, byla dříve údajně bažina. Proto zde byl vytvořen násep, který zpevnil místo pro výstavbu kolejiště, ale který vadil při přecházení kolejiště. A tak byl pro snadnější procházení a projíždění pod kolejištěm vybudován tento dvojitý viadukt.


© Hotel Dakol - ubytování Karviná 2024
Hotel Dakol v Petrovicích u Karviné hodnocení